en-UStr-TR
25 Haziran, 2019
   
Projeler Projeler PWE-TR

ÖNCELİK EKSENİ: İSTİHDAM KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ OPERASYONU-1 OPERASYON HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Tedbir 1.1: Önceden tarımda çalışanlar dâhil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması 

• Operasyon: Kadın İstihdamının Desteklenmesi

• Operasyon Faydalanıcısı: Türkiye İş Kurumu (Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 8 Ekim 2009)

• Toplam Bütçesi: € 26.8 Milyon (% 15 ulusal katkı dahil)

• Uygulama Yeri: 12 NUTS-II Bölgesi - 43 İl ve Ankara

• Bileşenler: Hizmet - Hibe

• Bileşen Bütçeleri: Hizmet: 2.9 Milyon € – Hibe: 23.9 Milyon €

• Operasyon Web Sitesi: www.kadinistihdami.net

BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

HİZMET BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

İŞKUR’un daha etkin kamu istihdam hizmeti sunmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda desteklenmesi

• Kadınların istihdam edilebilirliğini artırma

• Daha fazla ve iyi işe erişimlerini kolaylaştırmak

• Kadınların işgücü piyasasına katılımını engelleyen kültürel ve diğer engelleri azaltma

HİBE BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Kadınların istihdam edilebilirliğini arttırmak

• Kadın girişimciliğini desteklemek

• Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltmak

 
Desteklenen Proje Sayısı: 131 Uygulama Dönemi: Temmuz 2010-Temmuz 2011

Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız...

 

PWE - Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (İŞKUR)

(www.kadinistihdami.net)

Kadınların istihdamını artırmaya yönelik olarak, etkili aktif iş gücü piyasası politikaları geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşların kapasitesini artırmak amacıyla uygulanmıştır. Operasyonun toplam bütçesi 26,8 milyon avrodur. Operasyon iki bileşenden oluşmaktadır. Hizmet bileşeni altında İŞKUR’un kadınların istihdamına yönelik sağladığı kamu hizmetlerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,9 milyon avro kullanılmıştır. Bu kapsamda, 

 • Kadın istihdamı için “Aktif Iş gücü Piyasası Politikaları Modeli” geliştirilmiştir.
 • Kadınların önündeki engeller ve erişilebilir istihdam fırsatları belirlenmiştir.
 • Hedef gruplara mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sağlanmıştır.
 • İŞKUR ve paydaşların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili duyarlılıkları artırılmıştır.
 • Hibe projeleri ve faydalanıcılar arasında iletişim ağları güçlendirilmiştir.
 • Hibe programı sonuçları, ilgili paydaşlar arasında yaygınlaştırılmıştır.
 • Farkındalık artırılmasına, sosyal ve kültürel engellerle mücadeleye, yerel iş gücü stratejileri oluşturulmasına, iletişim ağlarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

Hibe bileşeni kapsamında uygulama bölgelerinde yaşayan kadınların temel ve mesleki niteliklerini artırmaya ve kültürel engellerle mücadeleye yönelik olarak yaklaşık 23,9 milyon avro tutarında bir bütçe ile 131 hibe projesi yürütülmüştür. 2010-2011 yılları arasında uygulanan Hibe Programı ile kadınlara mesleki eğitimler sağlanmış, sosyal ve kültürel engellerle mücadeleye, iş olanaklarının artırılmasına ve ilgili taraflar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

 • Projelerle ulaşılan 9 bin 856 kadından 780’i girişimcilik kurslarına katılmıştır.
 • Büro Yönetimi, Muhasebe, Tasarım, Tekstil, Yiyecek İçecek, Geleneksel El Sanatları gibi çok çeşitli başlıklarda eğitimler verilmiştir.
 • 36 hibe projesinde eğitim verilen konularda sürdürülebilirliği sağlayacak, kooperatif, dernek, üretim merkezi ve atölye gibi kurumsal yapılar oluşturulmuştur.
 • Kadınlar ile işverenleri bir araya getirecek eşleştirme faaliyetleri yürütülmüştür.
 • Kadınların iş gücü piyasasına girmelerine destek olabilecek motivasyon ve güçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür.
 • Aile ve çalışma hayatının uzlaştırılmasını sağlayacak esnek çalışma uygulamaları ve yaklaşımlar geliştirilmiş, aile, eş ve çocukların desteğini almak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir.
 • Kadınların proje faaliyetlerine katılmasını desteklemek ve sürekliliği sağlamak amacıyla çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri, ulaşım gibi kolaylaştırıcı imkânlar sağlanmıştır.
 • Iş gücü piyasası ihtiyaç analizi de dâhil olmak üzere hizmetlerin finansmanı için yeni yöntemler ve mekanizmalar geliştirilmiştir.
 • Toplumsal gelişim için kapasite geliştirme ve sosyal diyaloğu da içeren yerel ortaklık yaklaşımları geliştirilmiş; kanaat önderleri, işverenler ve kadınlara istihdam hizmeti sunan kurumlar arasında işbirlikleri kurulması desteklenmiştir.
 • İstihdama kazandırılmak amacıyla mesleki kurslara katılarak eğitim alan 9 bin 856 kadın kursiyerin; 9 bin 557 kadın mesleki sertifika almaya hak kazanmıştır.
 • 914’ü hedeflenen sektörlerde olmak üzere 1134’ü istihdam edilmiş, 118’i kendi işini kurmuş, 112’si ev ve bahçe eksenli üretime başlamıştır.
Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation